Wanneer recht op een WW uitkering?

In eerste instantie moet u hiervoor verzekerd zijn. Dit kunt u zien aan de loonstrook die u maandelijks krijgt. Uw werkgever houdt deze premie in op uw loon. In Nederland zijn werkgevers hier verplicht voor verzekerd, is dit niet het geval dan is uw werkgever zelfs strafbaar. Verder moet u een bepaald aantal weken voorafgaand aan de eerste dag van werkloosheid hebben gewerkt. Dit is vastgesteld op een minimum van 26 weken die u gewerkt moet hebben in de laatste 36 weken. Het hoeft hier niet per se om fulltime werk te gaan. WW wordt namelijk berekend over het laatst verdiende salaris. Houdt hier wel de regels voor bepaalde beroepsgroepen in de gaten. Bent u bijvoorbeeld musicus of artiest dan kan er een kortere wekeneis gelden van 16 weken binnen de laatste 36 weken.

Om recht te hebben op en WW uitkering is het tevens van belang dat u niet door eigen schuld ontslagen wordt, dus een ontslag op staande voet, of ontslag bij slecht functioneren is funest voor uw uitkering.

Hoe vraag ik een WW uitkering aan?

Is gebleken dat u voldoet aan de eisen en recht heeft o[p een WW uitkering, dan kunt u de uitkering aanvragen. Allereerst moet u zorgen dat u ingeschreven staat bij het UWV Werkbedrijf (het vroegere CWI). Deze inschrijving moet u al doen op het moment dat u weet dat u het ontslag krijgt en uiterlijk op de eerste werkloosheidsdag. Bent u ingeschreven dan wordt de WW uitkering aangevraagd. Binnen een week krijgt u dan bericht van het UWV en de mogelijkheid om vragen te stellen. Na ongeveer vier weken krijgt u de beslissing van het UWV binnen en weet u of u toegelaten wordt en welke uitkering u krijgt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op