Heeft u recht op een ontslagvergoeding?

Wanneer u te maken krijgt met ontslag, dan heeft u in de meeste gevallen recht op een ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding wordt ook wel een gouden handdruk genoemd. Deze ontslagvergoeding kan onderling tussen de werkgever en werknemer worden afgesproken. Wel moet u in zo’n geval goed nakijken of het een ontslagvergoeding betreft die reëel is. Hier zijn allerlei rekensommen en formules voor.

U heeft recht op een ontslagvergoeding wanneer u ontslag krijgt zonder eigen schuld of bij kennelijk onredelijk ontslag. De ontslagvergoeding is bedoeld als financiële overbrugging van het inkomsten verlies, dat u door het ontslag zal leiden. Wordt er door een werkgever niet over een ontslagvergoeding gesproken en wil hij hier niets van weten, dan kunt u via de juridische weg en de kantonrechter een ontslagvergoeding afdwingen en uit laten rekenen.

Soorten ontslagvergoedingen

Afhankelijk van uw specifieke situatie en de manier waarop u het ontslag hebt gekregen, zijn er verschillende soorten ontslagvergoedingen.

In het grootste aantal gevallen wordt de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule berekend. Deze formule is tevens de meest gunstige ontslagvergoeding voor de werkgever. De kantonrechtersformule weegt het aantal dienstjaren en uw leeftijd mee. Verder bestaat er nog de mogelijkheid voor de ST en de Zwartkruis formule. Deze formules zijn minder gunstig voor de werkgever en zullen niet snel vrijwillig worden aangeboden. De St- en Zwartkruisformule bieden een grotere schadeloosstelling dat kan oplopen tot meerdere jaarsalarissen.

Wanneer u geen ontslagvergoeding krijgt

Niet in alle ontslaggevallen heeft u recht op een ontslagvergoeding. Bij bijvoorbeeld ontslag op staande voet, vervalt het recht op een ontslagvergoeding. Houdt u zich niet aan de gemaakte afspraken met uw werkgever of de kantonrechter of volgt u de juiste procedure niet, dan kan het zelfs zijn dat u de ontslagvergoeding terug moet betalen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op