Belangen bescherming middels ontslagadvocaat

Een ontslagadvocaat geeft u snel inzicht in uw rechten en plichten en daarmee dus juridische zekerheid! Word je na veel arbeidsjaren aan de kant gezet, maak dan gebruik van de ontslagadvocaat. Deze stap zorgt ervoor dat jouw financiële en juridische belangen goed zijn vertegenwoordigd. Je bent namelijk niet zelf compleet op de hoogte wat er bij een ontslag in een beëindigingscontract moet staan. Daarnaast kan de ontslagadvocaat ervoor zorgen dat je meer uit het ontslag kunt halen dan de werkgever aanbiedt. Het document moet daarbij concreet in alle puntjes in orde zijn zodat jij als werknemer jezelf niet in de vingers snijdt door het te ondertekenen. Ook jij dient je belangen goed laten behartigen door de ontslagadvocaat te nemen. Hoe beschermt de ontslagadvocaat verder jouw belangen?

Het contract afchecken via ontslagadvocaat

Wordt er gedreigd met ontslag dan dienen de belangen van de werknemer optimaal te worden beschermd. De wegen gaan uit elkaar en dus zal de onderneming primair aan de eigen bedrijfsdoelstellingen denken. Vaak gaat het dus gepaard met manipulatie van de werknemer zodat het bedrijf tegen gunstige voorwaarden van het personeel afkomt. Uiteraard mag dit niet zomaar en dus dienen de voorwaarden van het ontslag tegen het licht te worden gehouden. Wat staat er in het ontslagcontract, welke paragrafen missen en wat ontbreekt er. Daarnaast is het altijd de vraag of de opzegtermijn op de juiste manier wordt toegepast en of er voldoende ontslagvergoeding wordt gegeven.

Wat zijn de wettelijke redenen?

Meest belangrijke binnen het ontslagcontract is de reden van ontslag. De ontslagadvocaat zal altijd met klem benadrukken dat zeker de reden helder moet zijn. Het heeft namelijk consequenties voor een eventuele aanvraag van een uitkering. Het ontslag kan zijn veroorzaakt door:

  • contractuele afspraken waardoor het ontslag automatisch op het contract volgt;
  • dat de werknemer een andere werkgever heeft gevonden. Rekening houdend met de opzegtermijn stemmen beide partijen met de ontbinding van het arbeidscontract in;
  • een dringende reden waardoor men direct moet vertrekken en vele rechten verliest;
  • rode cijfers van het bedrijf waardoor faillissement dreigt.

Behoudens voorgaande redenen mag men niet worden ontslagen. Dreigt je werkgever ook zorg er dan voor dat je de juridische belangen beschermt via de ontslagadvocaat.

Rekening houden met geldelijke vergoeding

Wordt de werknemer ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen dan heeft men altijd recht op ontslagvergoeding. De onderneming zal echter proberen om er goedkoop vanaf te komen door een minder gunstig bod te doen. Via de ontslagadvocaat kun je echter veel meer bereiken juist doordat je via onderhandeling tot een veel gunstiger bod komt. Zorg dat je juridische aspecten en geldelijke vergoedingen goed staan vastgelegd zodat jij er beter van kunt worden.

Hoe kan ontslagadvocaat jou helpen?

Door de inzet van de ontslagadvocaat kun je ervoor zorgen dat het ontslagcontract juridisch goed is. Veelal wordt getracht om bijvoorbeeld het concurrentiebeding op te nemen, echter dit mag bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen niet. Daarnaast dient de werkgever de juiste opzegtermijn aan te houden en is een ontslagvergoeding op zijn plaats. Laat je bijstaan door de ontslagadvocaat om contractuele zekerheid bij het ontslag te hebben.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op