Tips bij ontslag directeur

Gaat het niet goed met een bedrijf? Dan kan het leiden tot het ontslag van de directeur. De directeur is namelijk de eind verantwoordelijke voor alle resultaten van de onderneming. Vallen deze tegen of doet de directeur iets bewust niet goed dan kan het ontslag van de directeur volgen. Op welke manieren kan het ontslag van de directeur tot stand komen en waar moet verdere op worden gelet?

Onderscheid in methoden van ontslag

Het ontslag van de directeur kan op meerdere manieren worden doorgevoerd. Een en ander is daarbij afhankelijk van de manier van aanstelling en wat de arbeidsrechtelijke voorwaarden zijn. De statutair directeur kan worden ontslagen via:

  • een besluit van de AvA;
  • het ontbinden van het arbeidscontract;
  • als gevolg van uitkoop.

Ontslag directeur via besluit

De directeur kan zijn aangesteld via een besluit door de algemene aandeelhoudersvergadering. Uit de groep aandeelhouders is dan de meest geschikte kandidaat uitgekozen om de onderneming te leiden. Zijn de prestaties tegenvallend of worden de gestelde doelstellingen niet bereikt dan kan het leiden tot ontslag. Omdat de directeur is aangesteld via een besluit wordt het ontslag directeur ook middels een besluit genomen. Het ontslag directeur gaat via de aandeelhoudersvergadering waarbij na een stemming het besluit tot ontslag wordt genomen. In dat geval zal de directeur recht blijven houden op aanzienlijke vergoedingen welke vooraf binnen het aanstellingsbesluit zijn vastgesteld.

Ontslag directeur door ontbinden arbeidscontract

Een directeur kan zijn aangesteld om een onderneming te leiden middels een arbeidscontract. Wordt de directeur ontslagen dan is het ontslagrecht altijd van kracht. Dit betekent dat aan de wettelijke grondslagen moet worden voldaan om de directeur werkelijk te kunnen ontslaan. Binnen het ontslag van de directeur moet met de wettelijke opzegtermijn rekening worden gehouden en heeft de directeur mogelijk recht op en ontslagvergoeding. Ondanks dat de ontslagregeling van de directeur veelal goed is geregeld wordt het oordeel geregeld beslecht voor de kantonrechter.

Uitkoop van de ontslagen directeur

Indien een onderneming wordt overgenomen door een andere groep aandeelhouders – via uitkoop, overname of fusering – kan het zijn dat het ontslag van de directeur wordt geregeld door uitkoop. Het houdt in dat er een financiële vergoeding wordt betaald voor de bestaande aandelen en know-how. Door die aankoop heeft de oud directeur feitelijk geen overwicht meer binnen de AvA waardoor het tot ontslag directeur kan leiden.

Ontslag op staande voet

Ook een directeur kan dermate grote fouten maken dat deze per ommegaande moet vertrekken. Het ontslag valt te wijten aan een dringende reden zoals een misdrijf of misleiding. Het ontslag directeur kan dan per direct worden aangezegd zodat de ondernemingsdoelstellingen  daarna worden beschermd. Uiteraard geldt dat de reden van ontslag dringend genoeg moet zijn om deze stap te zetten.

Consequenties ontslag directeur

Omdat de oud directeur wordt ontslagen zal er een nieuw management worden aangesteld. Het houdt veelal een andere manier van werken in juist omdat er met een nieuwe directeur doelstellingen moeten worden bereikt. Na het ontslag van de directeur zullen vele veranderingen worden doorgevoerd zodat wel de juiste resultaten worden behaald. Dreigt de AvA met een ontslag dan dient u altijd gedegen juridische assistentie te verkrijgen zodat u het meeste uit het ontslag kunt halen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op