Wanneer is er sprake van slecht functioneren?

Slecht functioneren is een zeer ruim begrip. Wie bepaalt uiteindelijk of de werknemer slecht functioneert? Voor een werkgever is dit veelal een optelsom van negatieve punten om zodoende het juiste bewijs te vergaren.

Toch gebeurt het regelmatig dat een werkgever ontslag aanvraagt bij het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter, wanneer hij vindt dat de werknemer niet goed meer functioneert. Wel moet een werkgever tegenover de kantonrechter of het UWV goed kunnen weerleggen waarom u niet goed functioneert. Hij moet in dit geval kunnen bewijzen dat u niet goed functioneert en aan kunnen tonen dat u meerdere kansen heeft gehad om het slechte functioneren te verbeteren.

Veelal gebruiken de werkgevers hier de schriftelijke verslagen van de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken voor.

Welke redenen ontslag bij slecht functioneren

Redenen voor ontslag bij slecht functioneren kunnen zijn:

  • vaak te laat komen,
  • slechte houding naar klanten en collega’s,
  • het niet nakomen van afspraken
  • en het niet halen van doelstellingen.

Slecht functioneren gaat echter verder dan alleen de bovenstaande redenen. Bent u bijvoorbeeld langere tijd ziek of arbeidsongeschikt en vindt uw werkgever dat u niet goed meewerkt aan de re-integratie, dan wordt er tevens van slecht functioneren gesproken.

Welke uitkering heb ik recht op

Wanneer er ontslag wordt aangevraagd omdat u slecht functioneert, kan dat grote nadelige gevolgen hebben. U kunt dan niet alleen uw baan verliezen, maar een ww uitkering staat ook nog op het spel. Slecht functioneren heeft namelijk met eigen schuld te maken en dat houdt strafsteun of een verkorte uitkering in. U moet deze reden van ontslag dan ook goed aanvechten en zorgen dat u zo snel mogelijk wordt bijgestaan door een ontslag jurist.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op