Rehten bij onterecht ontslagen worden

Onterecht ontslagen, haal je gelijk door de ontslagrecht advocaat in te schakelen. Een ontslag dient te voldoen aan de wettelijke voorwaarden vastgelegd binnen het ontslagrecht. Het vormen de basis uitgangspunten waarmee is vastgelegd hoe men ontslagen mag worden. Indien er niet aan wordt voldaan dan is men onterecht ontslagen waardoor het juridisch gelijk kan worden gehaald. Wat kunnen redenen zijn waarom men onterecht ontslagen is en hoe kan men het gelijk halen?

Onjuist afspiegelingsbeginsel toegepast: onterecht ontslagen

Bij collectief ontslag is er de verplichting om het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Dat houdt in dat de werkgever niet zomaar werknemers voor ontslag op voorkeur mag selecteren, echter er dient een goede verhouding tussen leeftijdscategorieën en lagen van de organisatie in de ontslagronde aanwezig te zijn. Het zorgt ervoor dat strikt genomen iedereen een gelijke kans heeft om ontslagen te worden. Het kan voorkomen dat een of meerdere werknemers onterecht ontslagen worden omdat het beginsel niet op de juiste methode is toegepast.

Op staande voet onterecht ontslagen

Een manier waarop werkgevers handig van werknemers af willen komen is door het toepassen van ontslag op staande voet. Toch is de scheidslijn tussen een werkelijk dringende reden en achterliggende motivering flinterdun. De werkgever mag een persoon niet of de onderneming heeft de financiële middelen niet meer. Op staande voet ontslagen worden is een ingrijpende aangelegenheid omdat men verder geen aanspraak meer heeft op uitkeringen. Twijfel je omtrent de dringende reden van het ontslag dan dien je altijd in verweer te gaan. Door de inzet van een juridisch specialist kun je bij onterecht ontslag je gelijk via de kantonrechter halen.

Wegens valse voorwendselen eruit moeten

Ondernemers denken primair aan de eigen belangen en die kunnen bij financiële problemen tegenstrijdig zijn met die van de werknemer. Het komt geregeld voor dat personeel met valse argumenten zo op straat worden gezet. De belangen van de werknemer worden dus behoorlijk geschaad echter is onterecht. Indien het aantoonbaar is dat men zonder goede reden is ontslagen dan heeft men recht op een niet geringe compensatie. Geen arbeid betekent geen inkomen en dus kan men rekening houden schadevergoeding. Laat je altijd bij onterecht ontslagen zijn goed bijstaan door de advocaat voor ontslagrecht.

Onterecht ontslagen en recht krijgen

Omdat men als werknemer onterecht ontslag heeft gekregen heeft men recht op een goede ontslagregeling of op de oude arbeidsplek. Omdat het veelal zo is dat men niet meer door een deur kan gaan na onterecht ontslagen te zijn zal het veelal uitmonden in gerechtelijke stappen. Betreft het een terecht onterecht ontslag en hoe dient het te worden gecompenseerd. Die afweging kan tussen advocaten onderling worden geregeld maar kan ook worden vastgelegd door de rechter. Het is dus altijd noodzaak om de belangen juridisch goed te behartigen om zo tot een goede regeling te komen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op