Ontbindingsprocedure

Een ontbindingsprocedure, ook wel een ontslagprocedure genaamd, verloopt in 2 fases. Een ontslagprocedure kan zowel door een werknemers als door een werkgever worden aangevraagd.

Een ontbindingsprocedure verloopt via de kantonrechter. Allereerst volgt de schriftelijke fase. Hierna volgt (logische wijs) de mondelinge fase.

De schriftelijke fase tijdens de ontbindingsprocedure

De procedure begint bij de aanvraag. Bij de kantonrechter begin je dus met het indienen van een ontslagaanvraag, het zogenaamde ontbindingsverzoek. Dit verzoekschrift is schriftelijk. Bij dit verzoekschrift worden vaak ook nog enkele bijlage toegevoegd. In de meerderheid van de gevallen zal het een verzoek zijn van de werkgever, maar ook een werknemer kan een verzoek indienen.

Wat doet de rechtbank?

De rechtbank zal het verzoekschrift binnen enkele dagen naar de tegenpartij sturen en vragen om een verweerschrift. Hier krijgt de tegenpartij enkele dagen de tijd voor.

De mondelinge fase tijdens de ontbindingsprocedure

Meestal na een week of 4 tot 6 na de indiening van het verzoekschrift zal er een zitting plaats vinden of een datum bepaald worden. Dit betekent dat beide partijen bij de kantonrechter moeten komen. De beide partijen zullen vaak een juridisch adviseur of ontslag advocaat bij zich hebben. Beide partijen kunnen hun argumenten dan nog eens mondeling toelichten en reageren op de andere partij.

Na de mondelinge fase wordt er soms gevraagd aan de partijen om de gang op te gaan om samen tot een schikking te komen. Lukt dit niet dan zal de rechter de zitting sluiten en binnen een paar weken uitspraak doen over de zaak. Tegen deze beschikking kan geen hoger beroep worden ingesteld. Als de werknemer een schadevergoeding of ontslagvergoeding krijgt toegewezen dan kan de werkgever er wel alsnog voor kiezen om het ontslag in te trekken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op