Wanneer een kort geding?

Een kort geding is een rechtszaak die over het algemeen spoedeisend is. Het betreft bij een kort geding snelle civiele procedures die mondeling worden afgehandeld. Dit kan voorkomen als bedrijven mensen gaan ontslaan door bedrijfseconomisch ontslag, of bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet.

Een kort geding begint altijd met een dagvaarding. De persoon die hiervoor opgeroepen en dus gedaagd wordt krijgt een schriftelijke oproep om voor de rechter te verschijnen. De rechter waar u voor moet verschijnen bij een kort geding, heet een voorzieningsrechter.

Deze voorzieningsrechter wordt aangesproken met president tijdens het kortgeding. Civiele procedures waarbij een kortgeding kan worden aangevraagd zijn:

  • Indien u iets wilt voorkomen of verbieden zoals: een staking, een belastende televisie uitzending,
  • U wilt bezwaar maken tegen verleende vergunningen of boetes.

Is een uitspraak van het kort geding definitief?

De uitspraak van een kort geding volgt al binnen twee weken na de zitting. In sommige spoedeisende zaken zelfs al binnen een dag. Omdat een kort geding procedure zo snel verloopt en er weinig tijd is voor een diepgaand onderzoek, komen lang niet alle details aan bod en is de uitspraak van een kort geding niet definitief, maar tijdelijk. In een latere vervolgprocedure kan de zaak altijd nog tot op de bodem worden uitgezocht. Echter, in de meeste gevallen leggen alle partijen zich bij de uitspraak van een kort geding neer.

Heb ik een advocaat nodig

Het grote voordeel van een kort geding zijn de lage kosten. Omdat het uiteraard minder tijd kost, maar tevens omdat u geen ontslag advocaat nodig heeft. Wel heeft de eiser in een kort geding een procureur nodig die hem of haar vertegenwoordigt. Wordt u gedaagd in een kortgeding heeft u niemand nodig en kunt u zichzelf verweren.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op