Wanneer de kantonrechters formule?

De kantonrechters formule is in het leven geroepen, om werknemers naar jarenlange inzet voor een werkgever, bij ontslag en vergoeding mee te kunnen geven. Vroeger wisten werknemers bij ontslag niet goed waar ze recht op hadden en waren ze grotendeels afhankelijk van hun werkgever en de rechtsbijstand die ze hadden.
Door deze formule weet iedere werknemer waar hij of zij minimaal recht op heeft bij een ontslag. Een en ander is echter wel afhankelijk van de reden voor ontslag. De kantonrechters formule is namelijk alleen van toepassing wanneer er sprake is van ontslag zonder schuld.

Bij hogere functies bestaat de ontslagvergoeding al veel langer en werd deze in de volksmond ook wel de gouden handdruk genoemd. De kantonrechters formule is opgesteld door de gezamenlijke kantonrechters in Nederland en is al van kracht sinds 1996.

Welke factoren tellen mee

De kantonrechtersformule hanteert een aantal gegevens die de hoogte van de ontslagvergoeding berekenen. Dit zijn de leeftijd van de werknemer, het aantal dienstjaren, het salaris en de correctie factor. Vooral de correctie factor is van grote invloed op de hoogte van de ontslagvergoeding. Met deze correctie factor kan de kantonrechter namelijk de omstandigheden en de reden van het ontslag mee laten tellen. Deze factor vermenigvuldigt namelijk de rest van de berekening met 0,5, 1, 1,5 of 2. Is de kantonrechter bijvoorbeeld van mening dat er sprake is van gedeeltelijke schuld door de werknemer, dan wordt het bedrag vermenigvuldigd met 0,5. Valt echter de werkgever veel te verwijten dan wordt het bedrag vermenigvuldigd met 2. In de meeste gevallen is de correctie factor 1. Hier is dan sprake van een neutraal ontslag.

Naar welke inkomsten wordt gekeken

Er wordt bij de formule van de kantonrechter niet alleen gekeken naar het bruto maandsalaris dat u tot het ontslag verdiende, maar naar de totale gemiddelde inkomsten die u had. Zo worden de eventuele 13e maand en het vakantiegeld tevens meegeteld. Verder wordt er gekeken of er sprake is van winstdeling en hoeveel dat gemiddeld per jaar is. Ook het overwerken telt mee in de kantonrechters formule. Door de kantonrechters formule wordt uw salaris dus op de meest eerlijke wijze berekend.

Op oudere leeftijd een hogere vergoeding

De formule houdt tevens rekening met de leeftijd van de ontslagen werknemer. Door deze factor kan het zelfs voorkomen dat oudere mensen met minder dienstjaren meer ontslagvergoeding krijgen dan jongere werknemers met veel meer dienstjaren.
De rekensom hiervoor is als volgt:

  • Een vermenigvuldiging met 0,5, voor werknemers tot 35 jaar.
  • Een vermenigvuldiging met 1, voor werknemers van 35 tot 45 jaar.
  • Bij een leeftijd van 45 tot 55 jaar wordt er vermenigvuldigd met 1,5.
  • Bent u ouder dan 55, dan wordt er vermenigvuldigd met 2.

Wanneer ik zelf ontslag neem

In de meeste gevallen wordt er door de werkgever een verzoek tot ontslag ingediend, waardoor er naderhand een ontslagvergoeding wordt toegekend. De meeste mensen weten echter niet, dat de werknemer ook naar de kantonrechter kan stappen om een verzoek tot ontslag in te dienen. Wanneer de werknemer een goede geldige reden heeft, zoals verstoorde arbeidsrelatie of een onwerkbare sfeer, dan kan de kantonrechter tevens een ontslagvergoeding toekennen. Het is verstandig je bij deze keuze te laten bijstaan door een ontslagjurist of ontslagadvocaat.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op