Werkwijze hoe iemand correct ontslaan

Om een werknemer te ontslaan dient men aan de juiste voorwaarden te voldoen. Er zijn namelijk regels opgesteld hoe iemand correct ontslag te kunnen aanzeggen. Afhankelijk van de reden van ontslag heeft de werknemer recht op bescherming vanuit het ontslagrecht oftewel de werkgever moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om iemand correct te kunnen ontslaan. Hoe iemand correct ontslaan hangt van de volgende aspecten af.

Aanleiding tot het ontslag

Een belangrijk aspect binnen het ontslag wordt gevormd door de aanleiding van het ontslag. Er zijn vier wettelijke ontslag redenen waarop een werkgever een werknemer mag ontslaan. Hoe iemand correct ontslaan kan worden gebaseerd op de volgende redenen:

 • op staande voet: er is iets voorgevallen waarbij de werknemer iets ontzettend verkeerd heeft gedaan. Het is voor de werkgever aanleiding om de werknemer per direct naar huis te sturen;
 • wegens het contract: de werknemer kan op een correcte manier worden ontslagen doordat aan contractuele uitgangspunten wordt voldaan. Het kan zijn dat een termijn of doelstelling is behaald waarna het arbeidscontract van rechtswege wordt ontbonden;
 • met wederzijds goedvinden. Omdat beide partijen ermee akkoord gaan kan men correct worden ontslagen;
 • door slechte bedrijfscijfers. Dit vormt een groot aandeel waarom men wordt ontslagen zeker tijdens een recessie. Hoe iemand correct ontslaan hangt dan af van het wel of niet collectief ontslaan van personeel?

 

Collectief ontslag

Een veel voorkomende vorm van ontslag tijdens recessie is het collectief ontslag. De onderneming kan het financieel niet meer rond krijgen en dus zal worden getracht het bedrijf te redden door reorganisatie en ontslag. In dat geval dient aan de wet meldingsplicht collectief ontslag te worden voldaan. Het UWV moet op de hoogte zijn van hoe iemand correct wordt ontslagen bij collectief ontslag.

Stappenplan hoe iemand correct ontslaan

Is er eenmaal vastgesteld dat een persoon ontslagen moet worden dan moet dat op een goede manier worden uitgevoerd. De vraag hoe iemand correct ontslaan wordt voor een groot deel bepaald door de reden van ontslag. Op basis daarvan dient een ontslag procedure in gang worden gezet zodat binnen de gestelde opzegtermijn het ontslag kan worden geregeld. Hoe iemand correct ontslaan moet aan de geldende wettelijke voorwaarden voldoen. Zo dient met de volgende elementen rekening te worden gehouden hoe iemand correct ontslaan:

 • er dient een beëindigingsovereenkomst te worden opgesteld met de voorwaarden van de ontbinding en reden van ontslag;
 • is er sprake van een ontslagvergoeding. Indien het ontslag aan de werkgever valt te verwijten dient het te worden vergoed middels compensatie wegens contractbreuk. De hoogte dient te zijn bepaald op basis van loonhoogte in combinatie met arbeidsduur;
 • bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen als met wederzijds goedkeuren dient aan de wettelijke opzegtermijn te worden voldaan. Dit is een maand voor de werknemer en een maand voor iedere vijf gewerkte jaren voor de werkgever.

 

Ontslag bij ziekte

Hoe iemand correct ontslaan bij ziekte hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid in combinatie met het verloop van die ziekte. De werkgever is namelijk verplicht tot op twee jaar loon door te betalen om zo de zieke de gelegenheid te geven om te herstellen. Kan men echter niet herstellen dan kan de werknemer in overleg met het UWV worden ontslagen zodoende dat de werknemer in de ziektewet komt. Daarbij wordt naar verhouding van de arbeidsgeschiktheid de mate van uitkering bepaald. Informeer bij de ontslagrecht advocaat welke stappen moeten worden ondernomen hoe iemand correct ontslaan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op