Wanneer is een bedrijfseconomisch ontslag de enige mogelijkheid?

Indien er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen, dan wordt daarmee bedoeld, dat de werkgever niet meer genoeg werk heeft om u aan het werk te houden. Dit hoeft echter niet te betekenen, dat het slecht met het bedrijf gaat. Wanneer het goed gaat met een bedrijf, is het voor een werknemer toch mogelijk u ontslag om bedrijfseconomische redenen te geven. Dit kan wanneer er binnen het bedrijf verschuivingen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie of de manier van werken hebben plaatsgevonden, die bijdragen aan een betere economische positie van het bedrijf. Wanneer het bedrijf echter een ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt, wordt door het CWI grondig gecontroleerd of de reden gegrond is.

Meestal collectief ontslag

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, betreft het vaak meerdere werknemers tegelijk die het ontslag aangezegd krijgen. Bij grotere bedrijven wordt er van collectief ontslag gesproken wanneer het meer dan 20 werknemers betreft. Indien een collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen het geval is, dan kunt u gezamenlijk met de vakbond tegengas geven waardoor u sterker staat bij het protest aantekenen van het ontslag. Houdt ook goed in de gaten of uw werkgever niet naar korte tijd alweer parttime werknemers in dienst stelt. Is dit namelijk het geval dan kunt u dit aanvechten, zodat uw werkgever u weer in dienst moet nemen.

Is er wel een sociaal plan

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, is het gebruikelijk dat de werkgever een plan opstelt zodat u weer snel aan een andere baan komt en een ontslagvergoeding krijgt. Een sociaalplan wordt in samenwerking met het CWI en het UWV opgesteld en bij collectief ontslag gecontroleerd door de vakbond.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op