Door een arbeidsconflict met je baas danwel een andere medewerker zijn de omstandigheden met de tijd verslechterd. De situatie is in eerste instantie wel gesignaleerd echter door een onpartijdige manager is één en ander alleen maar verslechterd. Door het conflict ben je geïsoleerd geraakt van je andere medewerkers en wordt je gezien als een last. Je vertraagt blijkbaar andere mensen in hun werk en je wordt als een probleem gezien op de werkvloer. Psychisch kun je dit niet meer bolwerken. Ook je huisarts vindt dat dergelijke stress zeer negatief op de gezondheid en het gestel werkt en hij is het met je eens dat je maar eens lekker thuis moet gaan uitrusten. Daarmee val je binnen de regeling WULBZ en moet je werkgever 70% van je laatst verdiende loon doorbetalen tot een maximum van 52 weken. Uiteraard vervelend om je werkgever voor de kosten te laten opdraaien echter er is een grens aan wat je kunt hebben.

Waar is het hier fout gegaan?

Wat er wel is goed gegaan is dat er signalen zijn opgepikt. Echter direct is de fout gemaakt om de ene persoon in het gelijk te stellen zonder dat naar jouw argumenten is geluisterd. Het onbehagen en de ontevredenheid is daarmee alleen maar toegenomen. Bovendien zijn daarna de spanningen alleen maar toegenomen waarmee jij door een deel van de organisatie als bron van het conflict bent geïdentificeerd. Logisch dat je dan het gevoel hebt alleen rond te lopen en dat je de druk niet meer aankunt. Hiernaast is het duidelijk dat binnen de organisatie geen standaard persoon is aangewezen om dergelijke omstandigheden neutraal te beoordelen en te behandelen. Bovendien had je werkgever de situatie nooit zover mogen laten escaleren. Door het disfunctioneren van de manager ben jij in deze omstandigheid terecht gekomen.

Hoe had dit anders gekund?

Het antwoord is simpel. Binnen de organisatie moet een werkwijze van melding bij constatering van conflicten binnen het bedrijf worden geïmplementeerd. En dit dient dan ook zodanig worden behandeld dat iedereen zijn zegje kan doen en tevens de argumenten onbeoordeeld en onpartijdig worden aangehoord. Op een constructieve wijze kunnen dan collectieve oplossingen worden aangedragen. Ook dit is in het belang van je werkgever, tevreden werknemers zijn kwalitatief betere werknemers. Indien een oplossing niet intern kan worden opgelost, dient zo spoedig als mogelijk een externe bemiddelaar ingeschakeld te worden. Dit kan op jouw verzoek of op verzoek van je werkgever. Belangrijk is het dan dat de bemiddelaar of mediator onafhankelijk zijn en neutraal. Iemand inschakelen van “oo ik ken nog wel iemand” werpt hierbij zondermeer geen vruchten af.

Inschakelen van een bemiddelaar

Slechts een professioneel bemiddelaar kan helderheid in dit arbeidsconflict brengen. Jij wilt graag inkomen en je baan behouden en je werkgever wil niet opdraaien voor hoge kosten. Dit is een basis uitgangspunt om in de vervolgstappen tot een oplossing te komen. Eerste volgende stap is natuurlijk om die bemiddelaar ook daadwerkelijk in te schakelen. De mediator is iemand onafhankelijk van jou als werknemer en onafhankelijk van je werkgever. De mediator tracht het collectief belang te behartigen door alle partijen tevreden te stellen. Ook probeert de bemiddelaar de essentie te benadrukken van het vroegtijdig inschakelen van zijn expertise. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Hoe zit het nu als je al thuis zit?

Mocht je al thuis zitten, dan houdt dit in dat je arbeidsconflict reeds zwaar is verergerd. Je kunt met bepaalde personen niet meer door één deur en je ziet ze liever gaan in plaats van komen. Een oplossing lijkt ver te zoeken. In dit geval blijf je nog afhankelijk van de WULBZ en dus heb je recht op 70% van je loon tot de termijn afloopt. Hierna kom je of in de Ziektewet of de Werkeloosheidswet. Uiteraard wil het UWV je zo snel als mogelijk weer aan een baan helpen. Psygische ondersteuning kan dan nodig zijn omdat je wel ziek bent verklaard. Vanuit het UWV zal dan worden getracht een stappenplan op te stellen om je te laten aansterken, je gezond te laten verklaren en om je uiteindelijk aan een baan te helpen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op