Arbeidsconflict werknemer

Bij een arbeidsconflict gaat het meestal tussen de werknemer en werkgever danwel tussen twee of meerdere werknemers. Jij als werknemer kunt de situatie niet meer aan en hebt bedenkingen bij de gang van zaken. Je werkt trager, minder efficiënt dan gewild en ongewild vorm je dus een obstakel in het arbeidsproces. De onenigheid met je baas wordt er ook niet beter op aangezien hij blijkbaar partij wil nemen voor je andere collega. Je ziet jezelf eigenlijk als een blok aan het wiel en denkt dat het beter is om je baas en je collega’s maar even een tijdje niet te zien. Tja, zo gebeurt het vaak binnen organisaties. Problemen worden mogelijk wel gezien echter om arbeidsconflicten op te lossen heb je een onpartijdig iemand nodig die zich inzet voor het collectief. Hoe kun je nu als werknemer ervoor zorgen dat je niet thuis gaat zitten broeden?

Tijdig aangeven dat er een arbeidsconflict of probleem is

Binnen de organisatie moet er een neutraal persoon zijn waarmee je problemen kunt bespreken om deze zo mogelijk direct aan te kaarten. Veelal zal dit een persoon van het management moeten zijn danwel een medewerker die eveneens de taak is toebedeeld om conflicten op te lossen. Afspraken zullen al vooraf gemaakt moeten zijn hoe werknemers hun ongenoegen omtrent personen danwel de organisatie kunnen aankaarten. Des te eerder je namelijk een probleem aangeeft des te sneller kan deze worden getackeld en opgelost. Uiteraard heeft je baas en de organisatie een aansturende functie om binnen de organisatie een signaleringsmethode van arbeidsconflicten te implementeren.

Hulp van buiten de organisatie inschakelen

Uiteraard komt het voor dat je het arbeidsconflict niet binnen de organisatie kunt oplossen, omdat simpelweg de expertise voor het begeleiden van arbeidsconflicten niet aanwezig is. Mogelijk is het conflict dermate ernstig dat hulp van buitenaf noodzakelijk wordt. Voor het bemiddelen in dergelijke situaties wordt dan een mediator ingeschakeld. Deze persoon handelt neutraal en zal jou argumenten alsmede die van de tegenpartij aanhoren. De mediator zal zich dan over de zaak buigen om zo voor elke partij een zo gunstig mogelijke oplossing aan te dragen.

Oplossingen die de mediator kan aandragen

De mediator tracht om door redenatie en onpartijdige probleembeschouwing tot een oplossing te komen van het arbeidsconflict. Het kan dus zijn dat de problemen tussen de twee partijen worden opgelost door een andere werkwijze te implementeren waarmee beide partijen het dus eens kunnen zijn. Het kan zo zijn dat je als werknemer de gehele werkwijze niet ziet zitten, maar er is de mogelijkheid om je binnen de organisatie te herplaatsen binnen een ander departement. Je taken veranderen en het conflict wordt omzeilt omdat je er niet meer mee te maken krijgt. Toch kan het zo zijn dat deze ruimte binnen de eigen organisatie niet aanwezig is, en dan kan mogelijk een herplaatsing bij een ander bedrijf de oplossing zijn. Je werkgever zal daarbij dus actief hulp bieden.

Alsnog ontslag na een bemiddelingspoging

Onverhoopt bieden alle aangedragen oplossingen geen soelaas en dan rest de laatste oplossing, en dat is je uit de arbeidsconflict sfeer te halen. Dit houdt in dat ontslag volgt. In dit geval moet je opletten hoe het ontslag contract is opgesteld. In jou ogen is het arbeidsconflict ontstaan door een werksituatie en is het ontslag eigenlijk te wijten aan de werkgever. Mogelijk ook omdat de werkgever te laat een mediator heeft ingeschakeld om tot een versnelde oplossing te komen. Dit zijn zwaarwegende argumenten waarmee je een hogere ontslagvergoeding zondermeer kunt ontvangen. Kijk daarbij eerst wat het voorstel is van je werkgever en laat je dan uitvoerig bijstaan door een juridisch specialist. De juridisch specialist kan je goed informeren omtrent wat je kansen zijn bij het willen verkrijgen van een hogere ontslagvergoeding.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op