Arbeidsconflict oplossen

Een arbeidsconflict oplossen gaat niet één twee drie. Ten eerste vergt dit een oplettend echter neutraal management. Daarnaast is het belangrijk om een efficiënt in de organisatie geïntegreerd signaleringsmethode van arbeidsconflicten te hebben. Veelal wordt tegenwoordig de nadruk binnen een organisatie gelegd op ziekteverzuim en het verminderen daarvan. Vaak is dit niet de grootste kostenpost. De “relatief weinig” voorkomende arbeidsconflicten kunnen wegens hoge juridische kosten en afkoopregelingen juist duurder uitvallen dan de gewone ziektegevallen. Aan het daadwerkelijk herkennen van arbeidsconflicten wordt veelal niet gekomen danwel wordt de situatie knullig of onprofessioneel benaderd. Je werkgever dient dan ook in te zien dat indien hij het arbeidsconflict wil oplossen daartoe ook intern danwel extern professionele hulp wordt ingebracht.

Rol van de manager of je baas

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van je baas om arbeidsconflicten te herkennen en deze neutraal aan te pakken. Zijn taak is om de orde van zaken te herstellen danwel verbeteringen aan te brengen ten goede van iedereen binnen de organisatie. Daartoe dient natuurlijk je werkgever wel capabel te zijn. Een veel voorkomende fout is dat de argumenten van de ene partij overtuigend genoeg zijn om zijn oordeel reeds te laten vellen, voordat hij jouw wederwoord heeft aangehoord. Dergelijke vooringenomenheid dient te allen tijde te worden voorkomen. Dit biedt geen oplossingen en verslechtert juist het arbeidsconflict. Mocht dus de capaciteit niet aanwezig zijn dient een bemiddelaar ingeschakeld te worden.

Inschakelen mediation

Mediation houdt in dat er wordt bemiddeld tussen jou en de tegen partij. De tegen partij kan dan een medewerknemer zijn, danwel een groep medewerkers, danwel de organisatie, danwel je directe werkgever. Naarmate het aantal personen in de tegenpartij groter wordt, heb je het gevoel dat jouw stem kleiner wordt. Het is dan ook van belang om juist het belang van jouw ongenoegen duidelijk te maken binnen de organisatie. Daarmee dient iets te worden gedaan, actie dient te worden ondernomen. Langer wachten kan dus niet omdat de situatie met de tijd gaat verslechteren. “Kampen worden als het ware gevormd”. Het inschakelen van een mediator is dan zeer belangrijk.

Wat doet de mediator?

De mediator tracht een collectieve oplossing aan te dragen door te zoeken naar een weg die voor alle partijen acceptabel is. Daartoe voert de mediator gesprekken met de partijen onderling, echter ook collectief om zo de partijen elkaars standpunten aan te horen en om daarmee begrip te kweken. Begrip en wederzijds respect is en blijft het uitgangspunt om verdere actie en stappen te kunnen ondernemen. Indien vooringenomenheid bij bijvoorbeeld een manager blijft bestaan zal de bemiddelaar ook op deze fout wijzen. Het collectief belang is en blijft dat iedereen met elkaar binnen de organisatie moet kunnen blijven werken. Het conflict kan dan worden opgelost tussen de partijen door nieuwe afspraken te maken, danwel het conflict wordt uit de weg gegaan door een interne of externe herplaatsing.

Wat te doen nadat de oplossing is gevonden?

Gelukkig. De mediator heeft een voor de partijen acceptabele oplossing gevonden, en we kunnen weer aan het werk! Toch moet er een vinger aan de pols blijven om te controleren of met de tijd de oplossing ook adequaat is geweest. Oud zeer kan herbloeien. Tevens is het belangrijk dat er helderheid binnen de organisatie is om arbeidsconflicten te zien aankomen, dan wel actief oplossingen aan te dragen. Collectief kunnen brainstorm sessies binnen de organisatie worden gedaan om knelpunten danwel serieuze organisationele problemen aan te kaarten. Indien een werknemer niet collectief zijn zegje wil doen, moet er de optie open blijven om via een vertrouwens persoon problemen aan te kaarten.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op