Arbeidsconflict mediation

Arbeidsconflicten zijn vervelend en vergen een snelle maar onpartijdige aanpak. Je werkgever en ook jezelf uiteraard willen niet dat de zaak gaat escaleren, echter op dit moment hebben jullie geen gezamenlijk standpunt meer om verder te gaan. Binnen de organisatie is eveneens onvoldoende kennis aanwezig om in deze te bemiddelen. Om toch de gemoederen te kunnen sussen en om oplossingen aan te dragen dient een externe bemiddelaar ingeschakeld te worden. Deze bemiddelaar ook wel mediator genoemd is onafhankelijk en heeft dus geen relatie met jou danwel je werkgever. Wanneer een mediator wordt ingeschakeld dient de werkgever en jezelf het vertrouwen te leggen in de mediator. Deze gezamenlijke basis van vertrouwen zorgt ervoor dat er weer naar elkaar wordt geluisterd.

Opbouwen van een vertrouwensband

Het vertrouwen tussen jou en de werkgever is door het arbeidsconflict behoorlijk beschadigd. De gesprekken met je baas hebben nooit tot iets geleid omdat er nooit goed is geluisterd naar jouw argumenten. Om de vertrouwensband tussen jullie beiden te herstellen is tijd nodig, en acceptatie van standpunten. Een eerste stap tot herstel is het inschakelen van een mediator. De mediator dient het gezamenlijk te vertrouwen hebben van zowel jou als je werkgever. Via de mediator worden elkaars standpunten aangehoord, en wordt door de mediator uitgelegd wat het belang is van bepaalde argumenten binnen jullie arbeidsconflict. Door de essentie daarvan helder te krijgen en het kunnen plaatsen van de argumenten binnen elkaars standpunten, tracht de mediator begrip te kweken.

Luisteren naar elkaars argumenten

Nadat de mediator afzonderlijk de standpunten heeft aangehoord, volgt een gezamenlijke bijeenkomst. Hierin komen de partijen bijeen om elkaars standpunten aan te horen. De mediator tracht een argument dan te plaatsen in de context van de tegen partij. Daarmee worden jouw redenen gekoppeld aan redenen van de tegenpartij. Veelal resulteert dit in een groeiend begrip voor elkaar. Door het aan elkaar koppelen van redenen kan de weg naar oplossingen worden bewandeld. Vaak heeft een partij van buitenaf andere inzichtspunten en argumenten om meer helderheid te kunnen verschaffen in de onenigheid. Begrip voor elkaar is gekweekt en de weg naar oplossingen staat open. Uiteraard kunnen de beide partijen met hun nieuwe inzicht toezeggingen doen waarmee de mediator heldere oplossing kan omschrijven.

Mediator heeft vertrouwensbasis

Het wil niet altijd zeggen dat iedereen naar de volle honderd procent tevredenheid zal hebben na een gezamenlijke sessie met de mediator. Het is echter wel zo dat de mediator een houvast heeft gegeven om verder op te bouwen. De vertrouwens basis heeft een fundatie gekregen. Daaraan moet uiteraard verder worden gewerkt, vertrouwen moet met de tijd groeien. Dit kan zondermeer indien men elkaars argumenten ook blijft respecteren en er actief naar oplossingen wordt gezocht bij nieuwe conflicten. Het belangrijkste is dat de door de mediator herstelde vertrouwsband continu wordt herbevestigd en dus navraag wordt gedaan over eventuele nieuwe verbeterpunten. Een actieve houding van het management danwel een daartoe aangewezen persoon is daarbij van belang.

Wederzijds vertrouwen

Zodra er een arbeidsconflict optreedt, dient direct bekeken te worden of deze wel of niet intern kan worden opgelost. Indien dit niet het geval is moet zo spoedig als mogelijk een mediator ingehuurd worden. Het uiteindelijke doel is dat je met wederzijds vertrouwen weer aan het werk gaat. Je voorkomt dan dat je als werknemer thuis blijft zitten, en voorkomt extra hoge kosten voor de werkgever. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van iedere medewerker binnen de organisatie om voor het collectief zorg te dragen. Ok, onverhoopt komen arbeidsconflicten voor, maar daartoe kun je dus een mediator inschakelen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op