Advocaat ontslag: Uw recht halen

Haal je recht door de advocaat ontslag in te schakelen. Door de inzet van de advocaat ontslag kun je jouw belangen goed behartigen zodat je het beste juridische resultaat behaalt. Ontslag krijgen is een ingrijpende aangelegenheid waardoor je emotioneel onder druk komt te staan. Om te voorkomen dat je te snel een beëindigingsovereenkomst ondertekent is een check van de voorwaarden altijd van belang. Het zorgt ervoor dat op een goede manier de arbeidsrelatie wordt ontbonden. Schakel de advocaat ontslag in zodat de onverhoopte omstandigheid geen extra negatieve gevolgen voor je heeft. Wat doet de advocaat ontslag zoal en waarom is deze inzet van groot belang?

Reden door advocaat ontslag beoordelen

Een werknemer mag pas dan worden ontslagen indien er werkelijke een dringende reden daartoe is of dat aan de vier onder genoemde ontslag redenen wordt voldaan:

  • ontslag omdat er moet worden gereorganiseerd: het ontslag komt voort uit slechte ondernemingscijfers en dus verbreekt het bedrijf de arbeidsrelatie. De advocaat ontslag kan dan een ontslagvergoeding bedingen;
  • een contractueel ontslag. Indien de contractstermijn is verlopen of een bepaling is behaald dan wordt het contract rechtsgeldig ontbonden;
  • het ontslag komt omdat de werknemer een andere baan heeft gevonden. Met wederzijds goedkeuren wordt het arbeidscontract verbroken na het verlopen van de opzegtermijn;
  • ontslag wegens een dringende reden. De werknemer komt daarbij per ommegaande op straat te staan.

Advocaat ontslag en opzegtermijn

De wet schrijft voor dat zowel de werknemer als werkgever moeten voldoen aan de wettelijke opzegtermijn. Dit is de termijn welke aangehouden moet worden voordat het werkelijke ontslag wordt doorgevoerd. De werkgever wil mogelijk snel van een werknemer af en andersom wil de werknemer mogelijk snel ergens anders beginnen. In beide gevallen kan de advocaat ontslag ervoor zorgen dat de belangen goed worden afgekaart. Uitgangspunt is dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Gewoonlijk geldt er een maand opzegtermijn voor de werknemer behoudens eerder aangegane contractuele afspraken. Voor de werkgever geldt daarvoor een maand per vijf gewerkte jaren.

Ontslagvergoeding bedingen via advocaat ontslag

Is er sprake van ontslag waarbij het valt te wijten aan de werkgever dan heeft de werknemer recht op ontslagvergoeding. Omdat het economisch slechter gaat met de onderneming heeft men voor de ontslagenen veelal weinig geld over. Dat houdt in dat men de werknemer tracht over te halen om met minder genoegen te nemen. De inzet van de advocaat ontslag kan ervoor zorgen dat men wel meer krijgt dan wat de werkgever aanbiedt. Via bemiddeling wordt dan tot een compromis bedrag gekomen zodat het ontslag gewoon kan worden doorgezet. Zorg er altijd voor dat je belangen via de advocaat ontslag worden behartigd.

De beëindigingsovereenkomst afgecheckt

Krijg je te maken met een ontslag dan zul je vrij snel een beëindigingsovereenkomst aangeboden krijgen. Wees voorzichtig met direct tekenen, omdat je van alle paragrafen in het document de consequenties moet weten. Een juridische check van de stukken door de advocaat ontslag is belangrijk zodat je zeker weet dat er geen aanvullende nadelen aan verbonden zijn.

Weg naar de kantonrechter

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de werkgever de ontslagene dermate benadeeld dat de zaak voor de rechter moet verschijnen. Door concreet juridisch vertegenwoordigd te zijn kan men het maximale bij de kantonrechter eruit halen. Word je ook benadeeld doordat je werkgever je niet meer wil neem dan de advocaat ontslag in de arm.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op